ΦΕΡΟΥΣΗ

Βιβλιοχαρτοπωλείο

    

082-10-0005 ΜΠΛΟΚ ΚΟΥΜ-ΚΑΝ ΥΠ.154 0,90
     
082-10-0021 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 253 ΠΙΣΤΩΤ.ΤΙΜΟΛ. 3Χ50 18Χ19 3,20
     
082-10-0025 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 204 ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ 4Χ50 18Χ19 4,30
     
082-10-0033 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 173 ΔΕΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Α4 3Χ50 4,40
082-10-0034 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠ 752 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 1Χ100 0,55
082-10-0035 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠ 528 ΗΜΕΡ.ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 2Χ50 2,60
     
082-10-0038 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 801 ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 4,60
     
082-10-0041 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 803 ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3,75
     
082-10-0044 ΕΝΤΥΠΑ 805 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ 50Φ. 2,65