ΦΕΡΟΥΣΗ

Βιβλιοχαρτοπωλείο

    

082-10-0008 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 482 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 2Χ50

1,20

082-10-0009 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 483 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 3Χ50 1,70
082-10-0010 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 492 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2Χ50 1,20
082-10-0011 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 493 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3Χ50 1,70
082-10-0012 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 454 ΑΠ.ΛΙΑΝ.ΠΩΛ.2Φ.Π.Α 2Χ50 1,20
082-10-0013 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 455 ΑΠ.ΛΙΑΝ.ΠΩΛ.2Φ.Π.Α 3Χ50 1,70
082-10-0014 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 331 ΑΠΟΔ.ΕΙΣ.ΜΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦ.3Χ50 2,50
082-10-0015 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 323 ΑΠΟΔ.ΠΛΗΡ.ΜΕ ΑΞΙΟΓΡ.3Χ50 2,50
082-10-0016 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 422 ΑΠΟΔ.ΠΑΡ.ΥΠ.ΠΙΝΑΚ.2Χ50 1,20
082-10-0017 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 423 ΑΠΟΔ.ΠΑΡ.ΥΠ.ΠΙΝΑΚ. 3Χ50 1,70
082-10-0028 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 402 ΑΠ.ΛΙΑΝ.ΣΥΝΑΛ.ΠΑΡ.ΥΠ 2Χ50 1,20
082-10-0030 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 403 ΑΠ.ΛΙΑΝ.ΣΥΝΑΛ.ΠΑΡ.ΥΠ.3Χ50 1,70
082-10-0003 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 472 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣ.ΕΝΟΙΚ. 2Χ50 1,20