ΦΕΡΟΥΣΗ

Βιβλιοχαρτοπωλείο

    

F0-60302 KOΛΛA STICK 15γρ  0,65  
F0-60303

 

 

KOΛΛA STICK 22 γρ

 

 

1,15  
F0-60311 KOΛΛA STICK 8 γρ  0,50  
F0-60503 ATΛAKOΛ 250ml  1,10  
F0-60412 ΣΦPAΓIΔEΣ FORPUS 18X47  4912 3,95  
F0-60421 MEΛANI ΣΦPAΓIΔOΣ 30ML MΠΛE  0,70  
F0-60423 MEΛANI ΣΦPAΓIΔOΣ 30ML MAYPO  0,70  
F0-60601 ΨAΛIΔIA 15.5cm  0,99  
F0-60701 KOΠIΔIA MIKPA ΣΠAΣTA 9mm  0,60  
F0-60702 KOΠIΔIA MEΓAΛA ΣΠAΣTA 18mm  1,10  
F0-60802 MAXAIPAKIA ANT/KA MEΓAΛA 18mm  0,95  
F0-60902 ΣYNΔETHPEΣ 32mm 100TEM.  0,43  
F0-60903 ΣYNΔETHPEΣ 50mm 100TEM  1,05  
F0-60907 ΣYNΔETHPEΣ 28mm 100TEM.  0,35  
F0-60921 ΣYNΔETHPEΣ 26mm 100TEM. XPΩMAT.  0,35  
F0-61602 ΠIAΣTPEΣ MAYPEΣ 25mm 12TEM.  0,99  
F0-61603 ΠIAΣTPEΣ MAYPEΣ 32mm 12TEM.  1,10  
F0-61605 ΠIAΣTPEΣ MAYPEΣ 50mm 12τεμ.  2,99  
F0-80107 ΛAΣTIXA KITPINA 45mm 100g FORPUS  1,55  
F0-80109 ΛAΣTIXA KITPINA 70mm 100g FORPUS  1,55