ΦΕΡΟΥΣΗ

Βιβλιοχαρτοπωλείο

    

 

ΑΤΖΕΝΤΑ ΜΙΝΙ Β 

(ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ) 

5Χ7

ΚΩΔ. 089-01-0016

 

0,85€

 

ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΥΑ Β ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ

(ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ)

7Χ7

ΚΩΔ. 089-01-0015

0,95€
 

 ΑΤΖΕΝΤΑ ΜΕΣΣΑΙΑ ΒΗΤΑPLAST 

(ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ)

7X11

ΚΩΔ. 089-01-0014

 1,25€

 

 

ΑΤΖΕΝΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΒΗΤΑPLAST 

(ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ)

9X12

ΚΩΔ. 089-01-0013

 1,50€
 
 

ΑΤΖΕΝΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΣΤΗΛΗ ΒΗΤΑPLAST 

8X12,5

ΚΩΔ. 089-01-0045

 1,99€

 

 ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΒΔΟMΑΔΙΑΙΑ

8,5Χ14

ΚΩΔ.089-01-0017

 2,00€

ATZENTA ΜΕΜΟR

(ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ)

7.5X10.5

ΚΩΔ. 089-02-0013

2,20€

ΑΤΖΕΝΤΑ ΑLFA

(ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ)

8.5X12.5

ΚΩΔ. 089-02-0012

3,30€

ΑΤΖΕΝΤΑ STAR

(ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ)

8.5X12.5

ΚΩΔ. 089-05-0011

 3,30€
 

 ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗΣ KASHMIR ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

9Χ15

ΚΩΔ. 089-01-0136

 3,45€
   

ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗΣ KASHMIR ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

8,5Χ17

ΚΩΔ. 089-01-0135

 3,60€
 

 ΑΤΖΕΝΤΑ ΜΕΣΣΑΙΑ INNUENDO 

(EΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ)

7,5Χ11

ΚΩΔ. 089-01-0097

 2,85€
   

 ΑΤΖΕΝΤΑ ΜΕΓΑΛΗ INNUENDO 

(EΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ)

9Χ13

ΚΩΔ. 089-01-0096

 3,20€

ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗΣ INNUENDO 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

8,5Χ14,5

ΚΩΔ. 089-01-0095

3,40€

ΑΤΖΕΝΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ SENTI

9X13

KΩΔ. 089-05-0118

5.95

 

 ΑΤΖΕΝΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ CALENDAR

ΣΕΤ ΜΕ ΣΤΥΛΟ

ΚΩΔ. 089-04-0018

6,95€

 

ΑΤΖΕΝΤΑ  CALENDAR ΣΕΤ

ΜΕ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ & ΣΤΥΛΟ

(ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ)

ΚΩΔ. 089-04-0014

 7,40€
 

 ΑΤΖΕΝΤΑ NATURELLE 

ΟΡΘΙΑ & ΠΛΑΓΙΑ

9Χ17

ΚΩΔ. 089-05-0122 (ΟΡΘΙΑ)

ΚΩΔ. 089-05-0123 (ΠΛΑΓΙΑ)

 3,10€
 

ΑΤΖΕΝΤΑ AIDA 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

6Χ10

ΚΩΔ, 089-04-0103

 

2,65€
 

 

ΑΤΖΕΝΤΑ AIDA

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

8Χ14 

ΚΩΔ, 089-04-0102

 

 2,60€

ΑΤΖΕΝΤΑ AIDA 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

9Χ15

ΚΩΔ, 089-04-0103

4,65€

 

ΑΤΖΕΝΤΑ FOREST ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

8Χ15

ΚΩΔ. 089-04-0074 

 2,99€